Νέα

Επίδομα στέγασης

Άνοιξε σήμερα 13/03/2019 η πλατφόρμα για τις αιτήσης χορήγησης επιδόματος ενοικίου.

Αναλόγως τα εισοδήματά σας, μπορεί να δικαιούστε κάποια βοήθεια είτε για το ενοίκιο που πληρώνετε, είτε για δόση στεγαστικού δανείου. Οι προϋποθέσεις φέτος είναι λίγο πιο αυστηρές και συγκεκριμένες, ενώ ενδεχομένως να χρειάζεται να γίνουν κάποιες επιπλέον διορθωτικές ή συμπληρωματικές ενέργειες πριν υποβληθεί η αίτηση, όπως για παράδειγμα επέκταση του μισθωτηρίου για το 2019 αν δεν είναι ήδη σε ισχύ.