Υπηρεσίες

Λογιστικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις

Η πολυετής πείρα μας, το ήθος, η υπευθυνότητα και φυσικά η εχεμύθειά μας, αποτελούν εγγύηση για τη συνεργασία μας!

 • Λογιστική παρακολούθηση επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων, νομικής μορφής και ύψους ακαθαρίστων εσόδων
 • Σύνταξη και υποβολή, ηλεκτρονικά όταν υπάρχει η δυνατότητα από τις ΔΟΥ, φορολογικών δηλώσεων, ΦΠΑ, VIES, Intrastat, ΦΜΥ, συγκεντρωτικών καταστάσεων
 • Παρακολούθηση και ενημέρωση μισθοδοσίας σύμφωνα με τις τελευταίες διατάξεις τις εργατικής νομοθεσίας, με ηλεκτρονικές υποβολές ΑΠΔ στο ΙΚΑ
 • Ηλεκτρονική βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, όταν δεν υπάρχουν οφειλές
 • Ενάρξεις, μεταβολές, διακοπές φυσικών και νομικών προσώπων
 • Σύνταξη καταστατικών ιδρύσεως, μεταβολής και διάλυσης προσωπικών εταιρειών
 • Αίτηση και παραλαβή πιστοποιητικών από τα Πρωτοδικεία Αθηνών και Πειραιώς
 • Υποστήριξη σε πιθανούς φορολογικούς ελέγχους από τις ΔΟΥ, ΠΕΚ, ΥΠΕΕ
 • Συνεχής έγγραφη ενημέρωση για την πορεία της επιχείρησής σας
 • Συμβουλές υλοποίησης επιχειρηματικών πλάνων
 • Δείτε σε πραγματικό χρόνο τα στοιχεία που αφορούν την επιχείρησή σας όπως έσοδα, έξοδα, κέρδη, ΦΠΑ, καρτέλες πελατών-προμηθευτών