Εισόδημα Φυσικών Προσώπων

  • Χωριστές δηλώσεις συζύγων

    Πλησιάζει το τέλος της προθεσμίας (28-02-2019), μέχρι την οποία μπορεί ο ένας από τους συζύγους να ζητήσει να κάνει χωριστή δήλωση.