Νέα

Χωριστές δηλώσεις συζύγων

Πλησιάζει το τέλος της προθεσμίας (28-02-2019), μέχρι την οποία μπορεί ο ένας από τους συζύγους να ζητήσει να κάνει χωριστή δήλωση.

Η διαδικασία είναι πολύ απλή, αλλά ενέχει κάποιους κινδύνους τους οποίους θα πρέπει να συζητήσουμε πριν το ενεργοποιήσετε. Οι κίνδυνοι έχουν να κάνουν κυρίως με την κάλυψη των τεκμηρίων διαβίωσης.

Η αντίστοιχη εφαρμογή της ΑΑΔΕ είναι εδώ: Γνωστοποίηση χωριστής δήλωσης